Фон дьо тенът

Нашата втора кожа
Функцията на фон дьо тена е специална – той има сериозната задача да създаде нашата втора
кожа – да изравни тена, да направи кожата по-равна и да тушира всички несъвършенства по
нея.